Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

eerden geboeid hieldt; wij worflelen, houden beider beeldnisfen in vergelijking > de tweede behaalt den prijs; zonder dat wij het zelfs willen, beminnen wij hem: wij haaten allen, die niet hij zijn; en wee haar! die dan reeds verbonden is.

BELLA.

Ik geloof wel dat 'er zijn, die zoo denken. Mev. VAN GRAP.

Daar gaat niets boven de vrijheid; is men eenmaal onder het juk, heeft men een man, dan moet men zig in zijne luimen tragten te fchikken, dan ftaat her zeer flegt met onze jeugd. Elk ding, wanneer wij 'er zelfs nog zoo zeer naar reikhalzen, verliest ras zijne nieuwheid , zoo dra wij hetzelve bezitten; zoo dra de betoovering der liefde verflaauwt. Wij zijn nog jong , en bedenken hoe wij te voorere waren: vrij, geëerd, aangebeeden ; elk zocht ons verkeer; wij konden kiezen, en naar welgevallen verwisfelen ; thans zijn wij beperkt , gedwongen, en moeten alles aan de ijverzugtige grillen van onze egtgenooten opofferenj onze aanbidders, gezelfchappen, die wij gaarne hadden, in één woord, al ons vermaak. Dan kunnen wij eerst het gemis der vrijheid kennen. Men moet derhalven te vooren alles goed overleggen, en met de uiterfte bedagtzaamheid te werk gaan, eer men zig in het Luwlijk begeeve.

Sluiten