is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryvinge van het gebeurde ten tyde van den inval der Franschen in ons land, benevens de middelen van defensie, aangewend door [...] J.H. van Kinsbergen, vice-admiraal van Holland en West-Friesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(87)

B YLAGE La. G. G.

hoog edele gestrenge heer!

Wij kunnen niet afzijn U Hoog Ed Geftr. hier mede kennis te geeven, dat, heden nademiddag ruim 3 uuren , de Franfche Troupes, die hier waaren , uit deeze Stad, en voor zoo verre kennelyk uit het district, van dien , vertrokken, en, zoo als gezeid wordt, zich naar den Ouden Bosch , en de Contreie van dien, begeeven hebben.

Waar mede wy met de meeste hoogachting zyn, en blyven,

hoog edele gestrenge heer.

Uw Hoog Edele Geftr. Gehoorz. Dienaaren Die van de Magiftraat van de Klundert,

H. Aelmans. Ter Ordonnantie van dezelve D. Elemans.

Klundert den 22 Maart 1793.

F 4 B Y-