Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 23§ )

En daar zy aldus in de gevaarlyke omftandigheeden, waarin het Vaderland zich bevonden heeft, wel van hetzelve hebben verdient , zo zy het my geoorloofd ze alle* zo veele zy zyn, by deeze in de hooge befchermfng van Uwe Doorl. Hoogh. te mogen aanbeveelen , terwyl de goedheeden, welke door Uwe Doorl. Hoogheid aan hun zullen worden betoond, my tot het aangenaamfte bewys van Hoogstdeszelfs genoegen voor. myne verrichtingen zullen verftrekken.

Aan boord van 'sLands Jagt, leggende in den Mond van de Dordfche Kille, 15 April 1793.

(was gei.) J. H. van Kinsëergen^ Copia.

BVLAGE L-t X. X. X.

De ondergeteekende Vice - Admiraal vari Holland en Westvriesland , commandeerende en Chef 'sLands Schepen en Vaartuigen, gelast

Sluiten