is toegevoegd aan uw favorieten.

Kunst-oeffeningen over verscheide nuttige onderwerpen der wiskunde [...]. Door het Genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!4<S ONTBINDINGEN II. In de Driehoeken O KL, OjUts

KL=rKI, Conjlr. U K =; O K ZOKL= OKI = recht

Dus <£KOL=KOI Maar k KOL==S OD

Derhalve ^ K O I ■=. S O O

Op de zelfde wyze wordt beweezen, dat C PO = BPQ, en ^BQ P = VQF zal zyn ; waar uit dus blykt, dat in deezen de hoesen van invalling overal gelyk aan de hoeken van terugftuiting zyn. O. E. D.

Merkt. Deeze Conftruilieis algemeen, welke gedaan« te en hoe veel zyden de Tafel ook moge hebben, zo als in 't Oeffenfcbool der Mathematifche Weetenfchappen I. Deel, pag. 310 in een algemeen geval getoond is.

C. VOORSTEL.

Door den Opgeever.

.{) ;•. f!'ti 3' > ' I 31fJl«l4 <i'h <•'

De afftand der Zon van het begin des Rams is 3 Tekens of 90 graaden.

De tyd dien de Maan befteedt, om in den Ram te ko'nen , is 3 dagen.

Dit aangemerkt zynde, laat x de afftand der Zon van de plaats haarer faamenkomst zyn, dan is de afftand der Maan van diezelfde plaats =«4.90.

Derhalve hebben wy deeze evenredigheden:

1 graad : 1 dag :: «gr. : *

. x -f- 90 13 : 1 :: x+90 :

13

.m ■ afget. ivx—90

13 ~~3 " ■ «3

12 1 90= 39

Of