is toegevoegd aan je favorieten.

Kunst-oeffeningen over verscheide nuttige onderwerpen der wiskunde [...]. Door het Genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der VOORSTELLEN en?. 155

AÏIKB, BKMC, C M N D , D N O G j miakeode faamen den Inhoud vau H ABCD GOH, waar van afgetrokken zynde de fom der Stukken AHIE.IEFL, LFGO, zal het o»erblyvende den Inhoud zvn van den ongefchikten zevenhoekigen Zandplaat ABCDGFE. Dat te vinden was.

CIX. V O O R S T E L.

Door dm Opgeever en C. Breevilt.

De fom van alle de Quadraaten is 2071 en die der Quad. van de geg. getal!. 1111

afget.

560

ged. door de meenigte der getall.. 6 ■

Komt 160

't □ van j fom der getallen 13I1 ... i82§ / 34*i

af de gemelde 4 Som ♦ . ..... 13 J

Blyft ... 5 voor het bygetelde getal.

CX. VOORSTEL. Door C. Breevilt en ]. van Heteren.

Stel de eene rechthoekszyde -==i%x\ dan is de andere .... zzz=z.%x. Derhalve is door de eigenfchap van den rechtheekï» gen Driehoek,

Hypo'tbTl zz=.x* + 6$xx—xx x xx+64 — O. a

Stel ac*+ c"4=.x — al; dan is

M 2 xx