is toegevoegd aan uw favorieten.

Kunst-oeffeningen over verscheide nuttige onderwerpen der wiskunde [...]. Door het Genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3Jo ONTBINDINGEN

als het ondergedompeld deel des Balks in grootte gelyk is. Dat te bewyzen was.

Doch om aan de tweede vraag in dit Voorftel ook voldoening te geeven, zo zal uit de bovenftaande redeneering niet onduidelyk hlvken , dat men ook de zwaarte van den geheelen Balk kan vinden uit hee bovendryvend geaeelte des Balks ; want het zo veelde deel als dat is van den geheelen Balk, het zo veelde gedeelte is de geheele Balk ligter dan het water van gelyke grootte; by voorbeeld:

De geheele Balk is 2 voeten dik. Boven water £ voet, is alzo "\ van de geheele dikte. Dhs moet een Cubik-voet van dit hout £ minder weegen, dan een Cubik-voet water. Derhalve van 72 ffi 2 voeten dik. ")

s . . 9f§af 3| voeten breed. }> verra.

en 12 voeten lang, }

z Cub. V. hout — 63 ffi — 90 Cub. V. Inhoud ?

Komt 5670 É8 de geheele Balk zwaar , als

vooren.

CCXXV. VOORSTEL. Fig. 84. Door den Opgeever, vaar mede C. Breevilt^

J. van der oort, J. van TwiSK,eM

C. van Diest oxereenkemen.

Dewyl de Diameter des Cirkels 20 doet, zo is DG ~ DH zz BG, enz. zz 10. Voorts is

AB -+ BC r: AC == 1600, alzo de Hypotli. ACZZ 40. AB — j^B zzz AH zz .54, BC — BGzz GC -22.

AH —liD z=z7\Dzz 296, alzo AD = j/ 291?.

(GC* h. DGa="CD - 584, dus CD = V 584.

AC