Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der VOORSTELLEN, enz. 423

' far—'a x—4

— x 14 — —— x 6 het derde.

2 2 ■k—2 x—4

X 30 — x 10 het vierde.

2 2

enz. tot y Termen;

Noemende de fom van y Termen S' heeft men

| "i X f l+5 + 14+30+enz. )y

S'zz < a v -/

~ 1^1+3+ ó+io+enzjy

of gelyk aan den rje„ Term van de PoWaa/-getalIen van het derde geflacht. JS ë^auen

Nu moeten y Termen van r. 5. 14. 30. 5«, en van ï. 3. 6.10. 15 bepaald worden, 5' 0

MaarCf+5+r4+3o+y5])y= Z-Lt'^l^2

1.2^ 3^»

en £14-3+ 04-104-15^== Zl2Üll_£^a i. 2, 3 "

gelyk men door het algemeene Theorema om SerlL fommeeren , welker «de verfch^ gelv^,^

Derhalve S' t T^^Êl-Zl ^ÊSE

eene algemeene waarde%oor den ^den iil2'3' Po/jgonaal. gemis van het derde geflachT

Hh3 Op

Sluiten