Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m ONTBINDINGEN

Op dezelve wyze voortgaande, met voor y de waarde der natuurlyke getallen i. 2. 3 enz. in plaats te ftellen, en van de daar uitkomende reeks Termen te fommeeren, zal deeze fom gelyk zyn aan den yden Term der Polygmaal-getallen van het 4de gHlacnt; en welke uitgedrukt wordt door deeze Formula.

x-i y- y~+T. jf+lu y + 3v» y + 3 —, x —.— ■— «?

2 I. 2. 3. 4. S:

a-4 y.7ïi>y + 2-H-3t

2 1. a« 3* 4*

Wy kunnen eindelyk befluiten, de bewerking op öeeze wyze aldus voortzettendè, dat de Pojygonaab getallen van het ifte, 2«le, 3de enz. geflachten uitge. drukt worden door de volgende algemeene Formuiae.

x—i x—4

I. — x y' x >

*-2 y.y+i.2j-l-i a-4

II. x —— x—x .

a 1.2. 3' 2 1.2

sc-a y.y-bi.y+2 x-4 y.y+i.y+.2

III. — X *.T X

a aa. 3 2 1.2. 3

«-2 y.y + 1. y + «• y + 3- 9? + 3

IV. — X 1 -*

2 1. 2. 3a. 4- 5'

^-4 ar. 3 + 1. s + 2« y ■<? 3»

T*" 3. 4. ' s.

Sluiten