Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»*r VOORSTELLEN, enz. 435 V. —x — 7_#

* *• 2J 3% __4.__5.

*—4 y.y-^ruM-2-y-f-3. y-f.4.

2 'iL _±. _L

VI ' Jf,3,+t,:y"t"' ^+3y-H-y+f.

* Ilfl 4* 5- 6. 7

* 1.*. 3. 4- £ ~'

gelyk een ieder, die de rekening verder wil voortzetten, daadelyk vinden zal, en uit welke Formulae de Wet van voortzetting blykt.

CCXLV. VOORSTEL. Fig. 99.

Door C. Breevilt, waar mede j, Scheffeu en de Opgeever ten deele overeenkomen.

In de Opgave van dit Vo«rftel zal denkelyk een drukfout zyn ingdl .pen, dewyl hei daar in eellelde m alle gevallen met doorgaat. Laat, om dit aan te toonen , E Fzzzz M, A C —- t m DJ = zyn; dan is GH ZZZS * EF ZZZZ a. En AC - GH : Dl :: AC : BD. Óf b a x c :: b j BD.

Derhalve BD ZZZZ

Ho 4 Hier

Sluiten