Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLUCHTSPEL. 29

raazen onderhouden; daaruit zal krakeel en rufie fpruiten; de vrouwlui zullen 'er zich meê bemoeijen; dan zeilen we mekaêr belasteren; dan zeilen we mekaêr by dc ooren krygen. Spreek me niet meer van dien buffel; fpreek me niet meer van dien woudaap. Laat hy met zen' zoon naar de pomp loopen! Laat hy met zen dochter naar den duivel loopen! Onze jonge lui zullen droevig zyn en weenen: zy zullen elkander des te fïerker beminnen ; alsdan zal 'er zich een braaf man tusfchen voegen, die ons zal bevredigen, en die zich daarenboven zal inbeelden van een wonderwerk te hebben verricht. Zo doende word het winter; dan drie koningen, en dan de bruiloft.

MA TTHYS.

Dat zei veel voeten in de aarde hebben, Pieter; dat zei ons moeite kosten man!

PIETER.

Moeite! moeite! de droes! dat zei me niet meer moeite kosten dan het fpannen van deezen boog.

MATTHYS.

Wel nou , dan verzeker ik je dat het zo gemaklyk niet gaan zal.

PIETER.

Zo gemaklyk niet!... Weldekzels! ik heb nog kracht In myn handen.

N ft-

Sluiten