Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C O D R U S,

Orn daar de Godfpraak van Apollo raad te vraagenf 'k Had hem reeds lang verwacht.

NILÉÜS.

Artander is geflagen; En 't Dorisch volk, 't welk nu met ernst de vree begeert, Laat alle wegen vry. Of Phorbas is gekeerd Hoorde echter niemand, Vorst.

CODRUS.

Wat mag hem doen vertraagen? Hy kan de onzekerheid uit myn gemoed verjaagen, Die my zo fel beftryd. Athene krygt veelligt, Door deeze Godfpraak, van zyn lot een waar bericht.

NILÉÜS.

't Heeft thans geen reen in vrees voor 't Dorisch volk te blyven.. De laatfte zege op hen moet al die vrees verdryven. Artander wil u zien. Hy bied de vrede ons aan, En ieder fcbynt bereid dien voorflag aan te gaan.

CODRUS.

Ik zal hem tot dat einde in deeze hofzaal fpreeken. Een Koning is te groot dat hy zyn trouw zou breeken. 'k Vrees niets van hem,- ik ban de wantrouw uit myn hart, Die my, ondanks myzelv', door achterdocht verwart, 't Mistrouwen baart ons vrees, en de argwaan voegt tirannen. Ik zoek die monfters beide uit myn gemoed te bannen. Maar bleef die Krygsheld, die,op'tlaatst desftryds,in'tend',

Het

Sluiten