is toegevoegd aan uw favorieten.

Poëzy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M» CODRUS.

Voor my, 'k verkies voortaan, begunftigd met uw hand, Als Burger van Athene een' min verheven ftand.

Tegen Codrus.

De gulden last eens troons moog' hy, wie wil, verwerven: Ik zoek geen' andren roem dan om als gy te fterven!

CODRUS.

Ik heb myn' pligt volbragt. Genoeg!... Athene is vry! Omhelst my voor het laatft'. Vaart wel!.. Gedenkt aan my!

Medon en Elizinde omhelzen hem. Richt my geen graftombe op dan enkel in uw harte. Hoe heilryk is myn dood! geen wroeging baart my fmarte. Tegen Philaïde.

Prinfes! gy fchynt ontroerd ? Vaar wel. Wees onvervaard.

Beftierders van ons lot! ontboeit myn' geest van de aard'. Treed toe, ö Goön!... ö Laatfte... ö dierbaarfte oogenblikken! 'k Gevoelde in 't leven nooit dus troostryk my verkwikken Hoe heerlyk is myn dood!... Ik fterf voor 't Vaderland Myn kracht bezwykt. Vaart wel!.. Luikt met een zachte hand...

ELIZINDE.

Hy fterft. Ontfangthem, Goön! Zyn geest,aan 'tlyfonttogen, Styge in uw onweêr van het aardryk naar den hoogen , Ten heiligen Olimp! Dat elk zyn' rouw bedwing' I

Wyzende op het Lyk van Codrus. Zyn dood eischt geen beklag, maar wel verwondering. E I N D „E.

CA.