Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I V.

GEBEDE-ZANG

VAN EENEN

JON G E L I N G.

Hoe zal een Jongling U behagen?

Die Heer zich naar Uw wet wil dragen,

Met blydfchap wandelend' in Uw weg; Die yvrig wil de waarheid leeren, En de ondeugd van zyn harte weeren,

Het goede doen met overleg.

O Vader van de jeugd en grysheid! O Leeriiar van de deugd en wysheid!

Tot U verheft zich bly 't gemoed! O onüitpurbre Vreugden-dichter! O Harten-flierer ! Geestverlichter!

Schenk my, wat nuttig is en goed!

Met liefde en eerbied U te noemen, U meer te kennen, meer te roemen,

Als 't middelpunt van waare rust; Tot U te nadren in gebeden, In 't fpoor van deugd en wysheid treden,

Dit zy myn hoogde Ziele-lust!

Waar

Sluiten