Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMSTERDAM. 27

derzelver gaanderyen te betreeden, uit het,Vertrek der Prinfefle, in de Slaapkamer , en uit de Slaapkamer, over dePuije, door de Antichambre, in de groote Gehoorzaal, komen: van waar zyne Hoogheid , uit het Kabinet nevens dezelve, maar vier of vyf treden behoefde te doen, naar zyne Secretarie, waar toe de Affurantiekamer gefchikt was. Tot het voornaamfte Eetvertrek , was Schepenskamer bekwaam gemaakt. Zy was ook met tapy ten belegd: en, tulfchen de lichten , verfierd met vier zeer groote fpiegels. Daar tegenover hingen vier luflers, en aan 't gewelf, vier groote glazen kroopen. Alle de fpiegels en luflers, in alle de vertrekken, waren in vergulde lyffcen gevat; behalven in Burgemeefters - Vertrek , waar glazen - lyften om de fpiegels waren. De koorden, waaraan de glazen kroonen hingen, waren, aartiglyk, omvlogten, met rood, of groen en wit lint, door eikanderen gefchakeerd. De Balie in Schepens-Kamer, binnen welke, de Praótifyns en derzelver Meefters plaats hebben, was weggenomen, en de Zetel van Schepenen, met eene kleine verandering , hervormd in een verheven Orcheflre, waar 't muzyk, onder de maaltyd, ftondt gegeven te worden. De ftoelen , die in dit vertrek geplaatft werden,

wa-

Sluiten