Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ♦ O

graven, — men liet ze in de Vergadering der Reprefentanten van het Volk van Holland approberen: alles ging volgens de Rechten van den Mensch zijnen gang.

Niemand verzettede zich tegen de huishouding dier Ingelanden.

Alleen met het Heemraadfchap van Rhijnland viel het geheel anders uit! Leyden — zo revolutionair als het 'er op aankwam om hunne eigene kluifters te verbreken : maar niet duldende, dat eene van hare aangematigde en onrechtvaardige Privilegiën zou vernietigd worden, greep met hand en tand toe om tegenrehouden, dat de Rechten van den Mensch bij U niet fpraken.

Gijlieden weetIngelanden van Rhijnland! dat men zedert lang klaagde over het willekeurig en kostbaar bellier in het Hoogheemraadfchap van Rhijnland: doch of men klaagde, of men morde, — men moest maar beulen , zwaare lasten opbrengen.

Bij deze gezegende omwending van zaaken had men alle hoop, dat Rhijnlands Ingelanden nu ook eens van het vorig willekeurig bewind

Sluiten