Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 3*

De meerderheid (laat haar verzoek af! gij kunt haar dit berigten.

du courdray.

Is 't moogeÜjk! is dan de menschheid geheel uit het hart uwer Vergadering gebannen? Wee u, wee u allen ! zo God , wanneer hij alle menfchen richte» zal , ook zo weinig barmhartigheid als gij gevoel betoond, over u zal uitoefenen.

d e la garde.

Barbaaren! Tijgers in menfchen fchijn! herroep; herroep uwe uiifpraak ! gun eene elendige de troost van haar kroost nog flechts eens te aanfchouwen !

du courdray.

i Zie ons! zie het manlijk hart traanen ftortenj ach kunt.... wilt gij dan geen menfchen zijn?

de president.

Wij toonen het genoeg, door u beide deeze hoonende taal te vergeeven ; wij beklagen u dat gij u aan het lot der onwaardige Maria Antoinetta zo fterk gehegt hebt.

de la garde, op eene veel beduidende toen.

Zo is 'er dan voor haar niets meer te hoopen? ook dien laatfte troost niet!... Vaartwel; doch dit moet ik u nog zeggen: duizendwerf ftierf ik liever met de ongelukkige Maria Antoinetta, dan de wroeging in het hart te verzeilen, die eenmaal uwe geweetens ten onverbiddelijke beulen zullen zijn.

DB

Sluiten