Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar uit het bovengezegde is gebleeken, flat Jaarlyks door den Rantmeefter van Rynland twee Reekeningen, als een wegens de Ordinaris omflag en een wegens de Extraordinaris omflag wierden gedaan, zal de Commisfie zig in deze eerst bezig houden | met het onderzoek, van de Reekeningen van de ordinaris omflag, en daar naa met die van de extraordinaris omflag,

• i i.v. IwsSttMTwn emnibioymra lotry

In eerftgemelde Reekeningen zyn Jaarlyks verantwoord, Eerstelyk de ordinaire pmflaagen.

Ten welken opfigte dient geweeten.

'A, Dat die ordinaris omflag Jaarlyks reeds zedert het Jaar 1717 , is bepaalt geweest, op een en dertig ftuyveK, en omgeflagen is over de geldende mergentaalen in Rynland, en dat alle ambagt^n of diftri&en* en Polders zamen in Mergentaalen uyt makende 45959 mergen 357! roeden, het eene Jaar meer, het andere Jaar min, na maate van verleende remisfien, wegens deeze omflag op brengen ruym ze-, ventig , k een en zeventig duyfent guldens 3 t

Sluiten