Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3§ )

kunnen werden gevoegt, is aan de Commisfie tot het onderfoek van de Finantieele ftaat van Rhynland belaft , niet gebleeken , dat het Hoog Heemraadfchap van Rhynland meerdere Eygendommen bezit. Zyn 'er egt er nog eenige , waar van de Commisfie geen kenni fe draagt, en waar omtrent zy gaarne Haare onkunde wil bekennen , zulks is minder aan die onkunde toe te fchryven als aan het gebrek het welk, zo als op andere plaatfen , en by andere Corporaas plaatze heeft, ook hier heeft gerefideert, en hier in beftaat, dat 'er niet exteert een behoorlyke Blaffert of Re gifter van alle de Eygendommen , waar in alle dezelve behoorlyk moeften zyn opgeschreeven, en geregiftreert, en het welk,als ten uyterfte noodzakelyk, aan een volgende dire&ie aante beveelen is.

. Terwyl nog als een Eygendom van het Hoog Heemraadfchap kan worden opgegeeven het batige ilot van de twee Reekeningen van de voormalige Rentmeefter van Rhynland,gedaan in het Jaar 1794, waar by denzelve is fchuldig gebleeven eene fomma van ƒ 151448-12-5, welke gem. Rentmeefter in deffelfs Reekening van Mey 1794 tot Mey 1795 zal verantwoorden , terwyl men alzo

de-

Sluiten