Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN.

waereld ingezonden; naar maate zy nu wierdt verrpreid, heb ik vele berichten oritfiingen, dat ze, hoe kleen ze ook mogt wezen, tot een uitgebrei. den zegen heeft verftrekt; terwyl mede de Uitgevers van het Nieuw Euangeüefch Magazyn, ze een plaats in 't eerfte Stuk van het Twede deel hebben waardig geacht, van welker befchaving en verbetering ik by deze gebruik gemaakt hebbe.

Het Derde hier te vinden, flaat in het Mengelwerk der Bibliotheek van 'r Jaar 1778. dan begrypende, dat de Bibliotheek meefi: door Celeerden word gelezen, en niet zoo zeer in handen van minvermogenden komt, heb ik om de twee eerfte ftukjes daar in

ge-

Sluiten