Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

geene de overtreder van de Godlijke wet fchuldig was in eigen perfoon te voldoen; en "r is op prond van deze voldoening des Borgs, dat die God die de beledigde — de eerstaanz'oekende parry is, ter herftel. ling van de verloren vriendfchap, 't geene onder de menfchen zeer zelden plaats heeft; maar het daaronder al verre gebracht werd, .alshy die beledigdheefr, hem die beledigt is, door velerley beweegredenen , tot herftel van de vriendfchap kan beweeq;en, \ geene veelal, nog maar ren deele gefchiedt. Daar nu, ó wonder J de God van Hemel en aarde de tegen hem gerebelleerd hebbende, en in die rebellie voortgaande zondaren, zijne vriendfchap aanbiedc, en met Ee* de verklaard in hunnen dood geen lust ie hebben; en op dat hy zijn gunlle tot iuifter van zijn deugden aan hun zoude kunnen fchenken, zijnen eigen zoon de diepfte vernedering heeft doen ondergaan; en dus aan de zodanige zijne gunfte heeft willen deelachtig ma • ken , het kofre wat het wilde , zelfs den vervloekten dood van zijnen eigen zoon; immers eindens der aarde laat toeroepen, wendet u naar my toe en wordet behouden Jef 45.-s». en derhalven de geene welke onder de verkondiging van 'c Euangelium leven , laat roepen, lokken, nodigen, ja bidden, zymogrenzich met hem in Chriftus laten verzoenen. Dat gaat hoe weinig het werd opgemerkt, alle menfchelijkverfland te boven; maar kan geen ander gevolg hebben, als

dat

Sluiten