Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21? DE NIEUWSTE OVERZETTINC

(c) niet langer (d) om laag gaan, op dat wij

nitt

verdién willen. Zie Aelian. in Varr.Histt. 't i4. boek, het 4. hoofd-deel. in: Tctprwfa yc*$c , en ald.ar breder m de noren.

Nog vindt men bij de fchrijvers we! eens gewaagd van een' ftreek Iands, in Duitschland, Calzeu Elnbogen «n van de 4. bekende Graafschappen, in •", Land. Graaffcbap van Hesfên, als daar zijn Qatzeh EMogen ?■'"*> Zie^"hain en 't Graaf-fchap Nidda, bij den Limoen, Comitam Cattimelibocenfs, tusfchen den ■ Linken Lahn. en Regten-Rhijn oever gelegen, zoo wat tegen den Hondsrug aan, vlak tegen over Bingeh cn Ober-VVefel, die daar dan weêr aan den Linken oever des Rhijn-ftrooms zijn gelegen, zijn' naam ontlenende van Katz, een heerlijk (lot, en Elnbogen, de hoord-ftad, in 't Neder-Graaffchap van dien naam. Zie Cluver. Introd. in Univ. Öeograph. in 't 3. boek, 't 16. hoofd-deel, de 1. §. daar 't luidt: Hasfia Land. ■grayldtus:, Comitatus in Jh haeet nobiles „os-

catzen elneogen, DltTZ, ZiECENHAIN et NlDDA.

in vergelijking met de noten, in Ier. j3. hi ta est Co. mitatus Cattimeueocensis, die Graff.schaft Catzen Elnbogen, ab arce Katz, et opido Elnbogen, nomen habens. en let. fV) der noten van fab. 3S, van mijne Nieuwfte Overzetting, daar bladzij 169. aldus te lezen ftaat: Noch van den Hondsrug, bij den Duilfchers &c.

Als'mede nog van Katten, een volk'uit Hesfen.

land,

Sluiten