Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 39)

ceerd, de perfoon van den Gedaagden, Verweerder en Gerequireerden zoude gerequireerd worden.

Dan welke op geene fpeciaale Wet is gefundeert, maar alleen naar het begrip van den Procureur Ge* neraal op de faiten, die den Gedaagden, Verweerder en Gerequireerden te laste gelegd worden» zoude te pas koomen. Indien nu de foort van ftraf op eene misdaad, die iemand te lafte gelegd word, dog waar] teegen hij zijne defenfie kan allegueren, niet bepaaldelijk bij eene fpeciaale Wet is gedetermi» neerd, maar alleen afhangt, uit welk oogpunt een Accufator Publicus die daad befchouwd , en met welke ftraffe hij vermeend, dat die geboet worden moet, laat defavor Rei niet toe, dat wanneer een Accufator Publicus ter zaake van eene zoodanige misdaad een zeeker foort van Lijfftraf vordert, die hij zelfs niet van dat gewigt rekend, dat hij eene provifioneele incarceratie kan fuftineeren; inmiddels, om dat hij Accufator Puülicus in 't begrip valt, dat hoe zeer hij wel geen fondament tot eene provifioneele incarceratie heeft, evenwel in plaats van eene zoodanige incarceratie eene Cautie judicio fijli_ kan vorderen, een Gedaagde daartoe zoude moeten werden gecondemneert.

Wanneer de Wet eene bepaalde Lijfftraf vorderd op demisdaad, die eenbefchuldigde, welke in een ordinair Proces ontfangen is, word te laste gelegd; ja, dan kan een Accufator Publicus eene Provifie van incarceratie fuftineeren, of eene zeekerheid eisfchen, waardoor de befchuldigde geconftringeerd

kan

Sluiten