Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(36),

en Gerequireerde thans met de geeischte Cautie niet geonereerd worden.

Zijn 'er geene termen voor eene provifioneele incarceratie, kan 'er niets meer gevorderd worden, dan dat de perfoneele Comparitie zal continueeren.

Dit zij genoeg tot adftructie van het eerfie point.

Tranfcamus ad obje&ianes, voorzoo verre dezelve tot dat eerfie point relatif kunnen gemaakt worden.

Obj. Wat betreft de preliminaire reflé'&ie van den Procureur Generaal , dat de Cautie namelijk weiketen deezen gevorderd word, gelijk ftaat met de Cautie, die in Ctvilibus in materie van arrest gevorderd word, en dus zoo aggravant niet kan gerekend worden: Temeer, om dat de Gedaagde niet zal gerequireerd worden , als zijn perfoon tot de executie der Sententie niet noodig is.

Resp. Remarqueerd men.

1. Dat de comparatie van de Cautie, die in arrest gevorderd word, met deeze niet juist is.

Want zoo men die Cautie op het Crimineele wil appliceeren, moet men fupponeeren , dat iemand gedetineerd is, of wel dat 'er eene Provifie van incarceratie gefustineerd word,

Atqui dat is hier het geval niet.

2. Het argument uit het al of niet bezwaarende van de Cautie is een argument van convenientie.

Non quaeritur of het bezwaarend is of niet, maar of de Gedaagde 'er toe verpligt is, quod negatur.

3. Maar bovendien is, het raifonnement van den

Pro-

Sluiten