Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport . . ƒ 102,082 40/ 9,629,8531210

No. 2.

Gewezen vyf Compagnien Invalides, vervallen 1. Juny en 1. December . . 50,628 9 8 No. 3.

Gewezen Hollandfche Guardes te Voet, te Paard en Guarde Dragonders, vervallen 1. Mey en 1. November • . . 25,428 o 0 No.- 4.

Gagementen verleend by de organifatie der Armée in 1795. vervallen 1. Mey en i November .... 226,917! 8 o No 5.

Gegageerdens van de Regimenten Nyvenheim, Monfter en VVallon Grenier, vervallen 1. Mey en 1. November . . 9,308' o o

No. 6- | Zwitzers, vervallen November . . 74,300 o o No. 7.

Appointés overgenomen van de voormalige Gewesten of Quartieren, als :

Nymegen . ... 5,582 4 o

Veluwe .... 4,127115 o Zutphen .... 2,710! 14 o Zeeland .... 6,410:12 o

Utrecht . . . . 15,120 c o Vriesland .... 19,555iy 10 Overysfel, tot heden door de Commisfie van Finantie van dit voorm. Gewest geene fpecifieque opgave der Gegageerdens op dat Gewest gerepartitieerd geweest, gedaan zynde, wordt alhier uitgetrokken zoodanige fomma, als dit gewest, globaal als betaalde Appointés pleeg in Rekening te

brengen 5,010 4 o

Stad en Lande . . . 9,852 . o Drenthe . .... 1,675 o o

Begroting en bykomende Gagementen na gisüng . .... 22,296 o o

Tractementen van den Solliciteur der Invalides . .... 400 o e

Totaal 581,40413 2

By

Transporteere . .J ƒ10,211,258 512

Sluiten