Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O de ONDERGANG

dat ik met bet grootfte genoegen eene Bende verlaat, dia onder het voorwendzel van onze Rechten te helpen bevorderen, maar gekoomen zijn om de Burgers te misleiden ea de Icgezeetenen arm te maaken.

klipstein, ter zijde:

Dat Is recht de Spijker op zijn kop geflaagen.

karel, vervolgende.

Het fpijt mij dat ik zo zot geweest ben, immer een oo. genblik aan uw bedriegelijke verzeekeringe geloof te flaan.

de r h ij n o r a a V,

Maar Heer Onder. Officier, waarom hebt gij mijn Orders niet volbragt, en hem doen Arresteeren ?

de onder - officier.

O ai dat ik van het gevoele van den Heer sans coeur ben, dat dit meer fchaa dan vooldee! aan zal brengen.

de rhijngraaf.

Zag immer em Generaal zo flegt zijn Orders respedteeren! Volvoer mijn Bevel; of ik zal wel andere middele» Vinden om mij te doen gehoorzaamen.

sanscoeur.

Nu ik roep den Hemel tot getuigen; dat ik er mijn b% Williging niet in gegeeven heb.

de onder-officier.

Ik wafch er ook mij») handen af. {hij gaat na de Hoofd» •wacht, htald eenig Manfchap , en brengt jubel in Arrest.)

Sluiten