Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bes GEWAANDE VRIJHEIDS • ZOONEN. 4»

. KLIPSTEIN, ter zijde.

Een Moedig Vaderlender. Ja daar heb ik eens aangedagt toen ik zulke Helden aantrof.

DE RHIJNGRAAF.

Maar in het bijzijn van uw Generaal te willen duelleert, wie heeft dit ooit meer gezien? de Krijgswetten ver. bieden zulks op 't (hengst.

KLIPSTEIN.

Ja dit is waar. dog de Heer Hoed, heeft, toen hij onder het drinken van een glas Jenever en het rooken vaa een Pijp Tabak , zig dezelve deed voorleezen, Qwijl de Heer Adjudant dit juist niet te grif verstaat,) dit Articul niet gehoord, dit is Pardonnabel. Ik verzoek uwe Exelenï tie voor de Heer Hoed om verfchooning.

SE RHIJNGRAAF, ter zijde,

tegen de Heer Nart.

Hoe Merk mijn hart ook is aangedaan voor het naaderend ogenblik, doet mij de Spotzugt van Klipstein Lachen,

DE HEER NARI-

Ja, hij is origineel, doch hoe krijgen wij deeze bestoove Held weg, zonder hem ons voornoemen te verklaaren» of orders tot een aanval te geeven.

DE RHIJNGRAAF.

Veifchoon mij Heer Colonel, maar het fchijnt als of gij door het besluit dat wij genomen hébben u verstand ■zijt kwijt geraakt, welke beufeügs vraagen doet gij mijl

Sluiten