Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<S dbONDERGANG

de burger,

Ook, ik heb geen tijd. Wij zijn Verraden. De PRINS! D; PRUIS üOch! Och! Ik geloof dat ze reeds de Stad inkoomen.

k a a r e l.

Ik moet hier meerder Ligt van hebben.

Het Tooneel verandert, en verbeeld een Straat, nabij een Poort.

DERDE TOONEEL.

VerfcTieUe ontwapende eurgers , vrouwen en kinderen,

kaarel, lijsje. een burger vrouw , met twee kinderen.

Och me lieve Man! Verlaat mê tog niet, zie die arme bloeijen reis aan , keik hoe bitter dat ze huilen.

een burger.

Wat Wijf! wou je dat ik hier bleef; en mê aan die Oranje Donders ten prooij gaf! Neen! Neen! Vaarwel! Ik gaa been.

de vrouw, huilende.

Och! Och! Laat je mê hier nou Arm en Naakt aan de Prinslui over, met zulke onnozele Kinderen?

een kind.

Lieve Vader! Och heb tog ueeJe'ijde ratt ons en blijf, blijf.

burger..

Neen! Het kan niet helpen.

Sluiten