Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de Proportionaal Passbr. 23 Geom. 1/ I. Om'tïcfle quadraat te tekenen, waar nevens in de Tafel ffcaat 894 zynde 89.4, legt over deze deelen, in de Linie Arith. 't Liniaal AB en tekent in de Linie Geom. 20/20: en dus met alle d'andere begeerde punten dezer Linie.

De tekening van| alle d'andere Linien konnenop deler gelyke wyze volbragt worden, fulks dat ik [verder verklaring hier byte voegen onnodig agt. , r. . . T. .

Dusgeteken t zynde vallen d'eynden der Limen in een regte Linie, daarfe na voorgaande aangewefen wyfe komen in een Cirkel - boog wiens Centrum is het Centrum van de Proportionaal Paüer.

't Gebruyk der

PROPORTIONAAL PASSER

1. De Linea Arithmetica,

ALdus aangewefen hebbende, hoe men deLinien,die op de Proportionaal Paffer zyn, kan tekenen, mits in de tekening agt nemende dat alle de Linien wel rtet uyt't Centrum van dien genomen werden, zoo fal nu in de volgende voorftellen, desfelfs gebruyk getoond werden: houdende in de fchikking van 't gebruyk de felfde ordre als in de bereyding gedaan is.

fc- 1. Voorjlel van den Regel van driën.

Met voordagt werd 0vergeflagen de vier Speciën der Arithmetica , ^als Additie, Subftraftie, Multiplicatie en Divifie. De Additie en Subftraétie, om dat die foo eenvoudig zyn, dat defelve geen on.derwys van nooden hebben, dewyle 't felve maar is, om toten van .«en lyn, zoo veel deelen te doen, of af te nemen als men begeerd; ,De Multiplicatie en Divifie , om dat die indeRegel van driën wer«den afgehandelt, waar van ftelle deze

Voorbeelden.

1. Als een Oxhooft Wyn koft 75 gulden, hoe veel tollen dan kosten 36 Oxhoofden ? Antw. 2400 gulden.

De-

Sluiten