Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2g Nieuwe Verklaaring

de gegevene van A na B komt in G, defe voort gezet in de gantfche

AB foo is defelve in 7 gelyke deelen gedeelt:

Ofte

Neemt in de voorgemelde opening de wytte op de 120 deelen als HH (zynde de ^ minder als de geheele) defe brengt over in de gegeven linie van B na A komt in G, blyft AG een zevende deel der geheele linie AB.

Indien de linie foo groot was dat hy niet bequamelyk tuffchen de beenen des proportionaal paffers konde gebragt werden, foo fnyd defelve door 9 des 1 Eucl. in tweën gelyk , de helft nog te groot zynde, wederom in tweën gelyk, en dat fo lang als het deel'er tuffchen vallen kan, handelt dan met een deel als boven en 'c gevondene vergroot foo veel malen als de gantfche linie gedeelt is, foo bekome men het begeerde deel by voorbeeld.

Rg. 21. De Linie KL te groot zynde begeer ik in 1 o gelyke deelen te deelen : foo deelt die Geometrif'ch in tweën gelyk in M, ftelKM, tuffchen twee gelyke getallen die door 10 effen opgaan als 200 en 200 zynde DF (in Fig. 20.) defe opening behoudende, neemt zyn wytte op de 20 deelen, (zynde 't — deel van 200) als CC, ftelt die in de gegevene van K na L, komt in N, neemt NO gelyk KN, foo is NO de thiende part der gantfche Linie KL.

Maar foo de gegevene Linie al te kleyn was om tuffchen de beenen des proportionaal paffers te voegen, als by voorbeeld De Linie PQ, begeerd men te deelen in 11 gelyke deelen.

Fig. 32. Verlengt de gegevene PQ etlyke malen foo veel gy wilt, alhier '7 maal tot in S, ftelt PS tuffchen twee gelyke getallen, die door 11 effen opgaan als hier 77 zynde aa, defe opening behoudende neemt deffelfs wytte op een deel minder als op 76 zynde bb, defe brengt over in de gegeven verlengde van S na P komt in R, foo is PR de elfde part van de gegeven PQ: foo wederom de wytte op. de 75 deelen overgebragt van S na P foo bekomt men van P af de T{ parten, en zoo voorts tot 66 toe, dan fal de Linie PQin 11 gelyke deelen gedeelt zyn.

Gevolg.

Hier uyt is openbaar om van een gegeven regte Linie AB een begeerd deel Qk neem de 44>af te fnyden.

Opent

Sluiten