is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe verklaring over de proportionaal passer.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuwe Verklaaring Iusgelyks de Proportionaal paffer geopent dat 28 deelen uyt de Lin. Arith. befpannen de 28 en 28 in de Lin. Geom. als I, I, lal in defe opening de wy tte op 63 als KK, in de Lin. Arith. bedragen 42 , zynde de middel Proportionaal tuffchen 28 en 63.

10. VOORSTEL.

Een gegeven Vlak in een gegeven reden te vergrooten, en te verkleinen, malkander gelykformig zynde.

Pis 29 1. Voorbeeld. Gegeven zynde den driehoek ABC, men begeerd 'eene AGH, die viermaal foo groot en gelykformig de eerfte is.

Dewyl hier de gegeven reden der vergrooting is als 1 tegen 4 dat is als 10 tegen 40, foo opent de Proportionaal paffer dat de gegeven Bafis AB tuffchen de Lin. Geom. paft op 10 deelen als I , I, in defe opening neemt zyn wytte op de 40 deelen als KK, dit is de Bafis des begeerden driehoeks; derhalven AB verlangt tot G, fulks dat AG gelijk KK is, en op defelve befchreven de driehoek AGH, gelykformig ABC, defe is viermaal foo groot als de gegeven ABC

Fie *> 2 'Voorbeeld. Gegeven zynde een quadraat LMNO, dat felve be'geerd men te vergrooten tot een PMRQJatiè maal't gegeven is, of dat het begeerde tot het gegeven ftaat als 3 tot 2.

Opent de Proportionnal paffer dat de zyde LM des gegeven quadraats tuffchen de Lin. Geom. op de 20 deelen net voegt als RR, (in fig 20 ~) in deze opening neemt deffelfs wytte op de 30 deelen als SS, defe is de zyde des begeerden Quaadraats, derhalven ML verlengt dat MP gelyk SS is, en daar op befchreven 't quaadraat MPQR, dat felve is iè maal het gegeven quaadraatLMNO. Fi» ,1 5 Voorbeeld. Van de nevenflaande vierhoek ABCG begeerd men °' 'een ftuk AHIK af tefnyden, gelykformig ABCG, en inreden tot defelve als 7 tot 13.

Opent de Proportionaal paffer. dat CB de Bafis van de voorgeftelde vierhoek, tuffchen de Lin. Geom. op de 20 deelen komt, fzvnde de fom der reden 7 en 13) in deze opening, neemt de wytte op de 7 deelen als MM,en brengt die overin de Bafis van de vierhoek, van A na B, komt in H: trekt AC, dan Hl parallel BC, en IK parallel CG, foo is de vierhoek AHIK de begeerde. P 4. Voorbeeld, Men begeerd d'ongefchikteOPQRST te deelen in reden als 4/ 3/ 0pent