Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN.

Eindelyk wordt in de dertiende, veertiende, vyftiende en zestiende Afdeelingen het gebruik der Fluxiën, of wel de Leerwyze der Fluenten, verklaard: i'. In het rectificeeren van kromme Lynen; a9. in het vinden der Inhouden van krom ynige Ruimtens; 30. in het vinden der bultige Oppervlaktens van Lighaamen; en 40, in het vinden der Inhouden van Lighaamen. - Om uit deeze Verhandeling eenig nut te trekken, wordt hoofdzaakelyk verëischt, dat de Leezer genoegzaam bedreeven zy in de Rekenkunst, Meetkunde, Algebra, Driehoeksmeeting, Kegelfneeden, en de natuur der Logarithmen ; terwyl hy tevens de gronden van eiken tak ■ van Wee» tenfehap , op welken hy de Fluxiën zou willen toepasfen, behoort te verdaan.

Ik heb voorts hier niets anders by te voegen dan de onbewimpelde erkentenis, dat ik, onder het famenftellen deezer Verhandeling, gebruik gemaakt heb van hetgeen de beroemdfte Engelfche Wiskundigen, Newton, Maclaurin, Hayes, D itt on, Rowe, Saunderson, Simpson en Emerson over deeze ltofFe gèfchreeven hebben; nogthans kan ik voor my zeiven niet ontveinzen, dat veele der voorgedragene Leerwyzen, zo wel als veele der hier en daar ingelaschte ophelderingen , myn wettig eigendom zyh. Zo 'er desniettegenftaande de zulken gevonden mogten worden, welke my de onderwerpen, die my op eene uitfluitende wyze in eigendom toebehooren, zouden willen betwisten , gun ik hun de vryheid hier in naar welgevallen te handelen, als zy my degts de eere laaten van met een goed oogmerk mynen Landgenoocen nuttig te zyn geweest.

I N-

Sluiten