Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FLUXIE-R É 'K E N I N G. 333 JB : Bn :: CB : BF.

275. Stellende nu den Ordinaat CB— y, Bnzzx', «n nbzzy1; dan zal, volgens het Pythagorisch Leer?

£tuk, Bbzzx" +y"\~s zyn, en daarom

?*~+~yTl^ : *' y : BF (§. 274).

*'y

Derhalven BF of Br zz

* 876. Wederom is Bb : bn :: BC : CF.

Dat is x^+y7]* : ƒ :: 3 r CF.

Derhalven CF of Cr —.

Onderflellende nu *' eene onveranderlyke Grootheid te zyn, dan is het Inctement rfzz . . . .

1 y'y"xyy'

y" -i-yy" x *'*+y'1[* ~ - ' ' "

x'' +y".Ii

x'ay" +y'++yx''y" J x'2 ■+ y~\53

2">7. Voorts is door de gelykvormigheid der Driehoeken EBb en Erf

Bb : rf :: BE : rE. pividendo Bb-rf : Bb :: BE —rE : BE.

1 */a y'2 +y'* +y*'' y" r-ï

Datis*"i-yal5~— ^^-r-v'1!2::

x'* -r-y»i*

P5 BE

Sluiten