Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv VOORBERICHT,

acht genomen, in dezelve is voornaamelijk den Heer Huijdekoper , gevolgd.

En niet tegenftaande men het doel had om mistellingen te vermijden zijn er egter verfcheiden ingefloopen ; de zinftoorende zijn agter dcezen bundel op eene bijzondere bladz. aangewcüzcn.

Indien de geringe pogingen deezes Genootfchaps eenigzins moge medewerken tot voortzetting van nuttige wetenfehappen en ter uitbreiding van goeden fmaak. onder onze Landgenooten , zal het zig zeer aangemoedigd zien tot vermeerdering van deszelfs werkzaamheden.

Utrecht in Grasmaand 1789.

Sluiten