Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H )

fm de Regeering der Scad Amfterdam in het generaal toegebragt, ter zei ver tyd te doen geer

yen. Biiiyker verzoek, althans, konde 'er

niet uitgedagt worden; en het was onmogelyk, zonder manifeste onrechtvaardigheid, beiden de

alternativen aan den fup. af te liaan. Dit,

is ook niet gefchied. Het voorfz. Request

is door de Leeden overgcnoomen; en door my, aan het Publycq, met het te laaten drukken, bekend gemaakt, en in de Couranten geinfereerd. — Wat dunkt U nu, myn Heer, van de Remarque Van den Heer Rendorp, op pag. 109. voorn, dat ik dit Request, zonder medewetten van de Heeren van 177'!, die nog in leeven waaren, ter Vergadering van Holland zoude hebben ingelee-

verd? Dit is, voor eerst, onwaar: want

ik heb van hetzelve vier gefchreeven Copyen ter tafel van Heeren Burgemeesteren gelegd) toen jk hun Ed. Gr. Achtb. communiceerde, dat ik dit Adres aan hun Ed. Gr. Mog. zoude doen. — Maar daar en boven, wat wil de Heer Rendorp. daar mede tog te kennen geeven? — Dit Adres concerneerde die Heeren van 1778, (daar door verftaa ik de Heeren Burgemeesteren, die in. dat jaar my gelast hebben, met de Heer Lee, in de bovengem. correspondentie te treeden) in 't geheel niet. —— Dit Adres had alleenlyk zyne betrekking, tot de perfoneele en afzonderlyhe B' 5 be>

Sluiten