Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< £ 3

WILLEM DE EERSTE.

Indien Gijniet gelooft, dat die eertijtel mij toekomt, zult Gij mij ten minfte dien van eerde ftachtoffer van de onafhanglijkheid der Bataven aiet kunnen weigeren.

MIRABEAU.

Egmond en Hoorne verloren hun hoofd voor diezelfde grootfche zaak, terwijl Gij in veiligheid waart. De flaaffche en bijgelovige zoon van Katel den vijfden hitfte moordenaars tegen U op, en verfpilde aan hun goud en beloftenj dweepzieke geeftelijken zetten fchelmen aan om op uw leven toe te leggen, onder voorwendzei van de belangen van eenen godsdienst te wreeken, dien Gij hadt afgezworen. Een van deze monfters,diemen in tijden van burgerlijken tweedracht maar al te veel vindt, en tot gruwel* ftukken overhaalt, beroofde U van herleven, zonder die noodlottige fchoot was het oppergezag de beloning geworden van uwe dienften, en uw vaderland zou Hechts van Heer veranderd zijn., Uw zoonMaurits, even eerzuchtig als Gij, en wanhoopig, dat hij geen opperheer kon worden,

Sluiten