Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34 )

snaar 'er is een groot onderfcheid tusfchen dezéri tijtel, en dien van verlosfer der volkeren, Van grondvefter der Vrijheid : zo de vluij .-rij U dezen op de aaide gegeven heeft, wij moeten dat voorbeeld in het verblijf der waarheid niet navolgen,

willlem de eerste.

ïk gaa mij over uwe uitfpraak trooften bij de fchimmen der Veroveraars en der Oppervorftcn, die mij zeker mijne eerzucht tot geene misdaad zullen rekenen.

ZEVENDE en LAATSTE T O O N é e L.

bë vorigen, behalven w i r>

l e m de e r r s te. soc rates.

De eifchen van Willem den Eerden,■ en.'t geen gij hem geantwoord hebt, geven ons een nieuw blijk van uwe liefde voor de Vrijheid, enuwe bekwaamheden in het ftaatkundige, en wij beklagen het menfchdorn, dat zo ras van dezelve is beroofd geworden.

lyi i ra*

Sluiten