Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 34 )

van der bt?. g.

Ik zoude zeggen van ja, maar ik vrees dat ons de tvd Zal ontbreeken. . '

de r ii y n g k a a f.

Daarom zou ik ze van de hard wyzen, want ik moet ook noch eens de kostelyke Groot Acbtbaare Regeering Ipreeken.

van der burg.

Ik vrees, dat het met hunne Regeering heel draa aan. het end zal loopen. Maar daar is het Vioumensch.

ZEVENDE TOONEEL.

l y s j e en de vorige» Met beide de handen in de zyde, en de Mutzbyna af.

Wie is nou van jouluy hier de commandeerende Corporaal ?

de rhyngraaf.

Ik geloov Vrouw, dat gy my zultmcenen, wathebje te zeggen ? J

l y s j e.

Wat of ik te 7eggen heb commandeerende Mof, wil ik je re,s myn haaken in jouw Moffebakkes zetten, weergaaze Luizebos;

van der burg.

Wat meer bedaard Vrouw, wat meer bedaard, of wy •

l y s j e builende van kwaatheii'. Hou jy je bakkes , ik heb hier met jou praatjes niet d0en' nou weetJ'e Heer Corporaal, als jy my met heel fchielyk die hagelfche Vent laat afkloppen,

dan'

Sluiten