Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Denk dat uw echtgenoot u fpade heeft begeeven Dat zyn gedachtenis in zegen blyven zal Waar deugd en kennis geld, en dat hy, 't jammerdal

Ontweken , van verdriet, en moeite en zorg ontheven, Het heiltriomflied zingt in 't onbeneveld licht: Die troost verhelder' weer uw treurig aangezicht!

En, p a t e k , moeten we u in ons genootfchnp misfen, (Ach! zyt gy de eerfte, die, tot folterende fmart , Na vierendertig jaar, ons word gefcheurd van 't hart!)

Niets moete uw voorbeeld ooit uit ons geheugen wisfehen.. Het toon' de leerzucht, om nayvrig voort te gaan, Hoe grootsch op 't pad der eereuw fïoute flappen ftaan!

BERNARDUS DE BOSCH.

TER

Sluiten