Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat zïe ik? — Hemel! 't is Gods Zoon!

Hy daalt uit 's Vaders troon En kust u als een boezemvrind Die zyn' geliefden vind. 6 Volheid van genade! Waar vindt ge uw wedergade ?

Hoe zalig ftreelt u 's Heilands Hem!

Gezegende van Hem! — Maar zacht — drukte ooit myne aardfche luit Die hemelwoorden uit? Neen: 't past me, in hooger kringen Alleen , dien toon te zingen.

Triomf! uw wenfehen zyn voldaan:

Gy fteegt ter gloribaan En ftreefde, langs het heilrykst fpoor, In 't ferafynenchoor, Alwaar, door God te pryzen , Uw toonen eeuwig ryzen.

Sluiten