is toegevoegd aan uw favorieten.

De vrienden, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 9?

je vreugde geniet ik thands. Ik verzwelge in dit ogen» blik de gehede fomrne van mijn geluk en verbras mijne gantiche zaligheid. Na dit ogenblik vorder ik geen vreugde meer — en mijn genot is: Ongevoeligheid en koelheid. En toch is de heer aller we-.zens tegen mij niet onrechtvaardig; want het infekt wiens levenstijdftip de op en ondergang der zon beperkt, geniet zo veel wellust, als een mensch, dat veele levensjaaren teld.

marianne,

Edel mar.!

erich.

Ik kan uw lijden niet verdraagen.

adolf.

Dan zal ik eindigen, daar ik zie, dat gij u op mijne vreugde net ver (laat Verberg uwe liefde nog voor mijn vader. Vaar wel.

ZEVENDE T O O N E E L.

de voorigen, de moeder, (terjlond

daar na ortala.)

de moeder.

D e Generaal — uw vader — is ontwaakt. (Zij ont' dekt de geween en.) God! neem op! Ik vrees voor hem. (zij neemen de fabeh fchielyk op, en dt Moeder het papier, dat door erich op den grond geworpen was.)

adolf

Geduld! Ik moet bedaard zijn — daar is hij reeds! Nog meet hij het niet weten.

G jiGT-