is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanmerkingen over de letterkundige verdiensten van Johan David Michaëlis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

kende , waar mede het menfchelijk verftand zich dóór veele kronkelpaden en doolwegen voor üit moet wérken, dan klaagde hij, bij het zien van zo menigvuldige herroepingen , doorgaans met veel drift over het gebrekkige van voorig onderzoek, en over de gevolgen éener berispenswaardige overijling. Al te dikwijls moet een fteeds onderzoekende Geleerde zich deze onbillijkheid van zijne Tijdgenoten, die op niets anders dan op het magere erfgoed hunner Leermeesters teeren kunnen, laten welgevallen. Stijf op zijne meningen te blijven ftaan is meestendeels het gevolg van eenen ftilftand in de beoeffening der Wetenfchappen , en dus reeds van eenen halveri afval.

Alle deze groote hoedanigheden van Michaë li s zijn aan geheel Duitschland bekend. Van anderen, even zeldzaame, welke hem ih den rang der voortreffelijkfte Univerfiteits Leeraars plaatfen, kunnen zijne Leerlingen alleen getuigen. Van de meeste gebreken, die aan zijnen ftand eigen zijn, was hij vrij; behalvën dat hij wel eens al te geestig zijn Wilde. Nooit hield hij zijne Lesfen, of hij had zich volkomen tot dezelve voorbereid ;

F 3 la-