is toegevoegd aan je favorieten.

Aanmerkingen over de letterkundige verdiensten van Johan David Michaëlis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8ó* )

latende wel de woorden, maar niet de zaken, aan de onzekere luimen van den geest over. Vol van zijn onderwerp, fprak hij met orde, nier. algemeene bevattelijkheid, met leven, met vuur, zomtijds met drift, doch altijd met eene bijzondere deelneming, welke, ook bij -de droogde doffen, tot zijne Hoorderen overgiug. Hij was gewoon zich daags te voren gereed te maken- Dit gaf hem tijd tot nieuw onderzoek, waar bij, en zijne Hoorderen, en het Publiek winst hadden; doch zijne voordragt verloor 'er die kortheid door, welke hij gehad zoude hebben onmiddelijk na de voorbereiding. Thans moesten de denkbeelden van den vórigcn dag zich eenen weg banen door die van den huidigen , al hadden zij weinig of geen verband met malkander. Dit gaf wel eens eenen nieuwen zwaai, en eene nieuwe zamenvoeging van denkbeelden; maar de leidraad wierd te lang. Niet zelden ging hij, in het bijwezen zijner Hoorderen, aan het volledige onderzoek eener zaak, fchoon hij had kunnen voldaan met het Refultaat, dat hij te voren reeds opgemaakt had , aan hen mede te deelen. Hier door hadden de beste Studenten het voorrecht om de kunst van onderzoeken van een' ervaren Meester te

lee-