is toegevoegd aan uw favorieten.

Inwyings-redevoering over den tegenwoordigen voor- of nadeeligen staat van het christendom.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 77 )

Dus leidde U wijsheid bij de hand, Daar Godsdienst, waarheid, naast U treden, De Vrijheid volgt uw raannenfchreden, Met liefde tot het Vaderland.

Hier treedt gij rustig voor in 't perk En doét aan elk uw wijsheid hooren, Door heilgeheimen op te fpooren, Tot fteun der ware Christenheid.

Ew

Omltuwd door dezen deugdenftoet Leid men U juichend van den drempel Ten Kanfel van der wijsheids tempel, Daar elk U als Hoogleeraar groet.

Driewerf geluk, oud aadlijk Sticht! Nu gij aan uwen trans ziet pralen, De helderfchitterende flralen Van zulk een Academielicht.