Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. bladjvtzer.

De Bedroogen Spotter - - - - 44 Eene zonderlinge Vertoning - - 47 Welmeenende Raad van Dorinde - 50 Het Klokken-geschil <j2 De Prediking

Afscheidsrede van den Koekkoek bij zijn Vertrek 56 De bij tijds bekeerde Vader 57 Mislukte Reis naar den Pindus - 60 De Vos en het Paard 63 Als meerder man koomt moet minder man wijken 64 De Honigbij en de Spin 66 Het Paard en de Ezel 67

De Gelukkige 68

DeBevoorrechteStad - - - 70 De twee Katten en de Aap Rechter 73 Zeggen en doen is onderscheiden - 76 Het vergenoegen bestaat in den schijn 77 Elk gist naar zijn best weeten - 78

Graaf Fredrik jg Op de uitvinding van het Schaatsrijden 81 De Pater uit zijnen angst gered - 82 Moeders raad verworpen - - - 84 De vergenoegde - - . . 85

Bouts Rimez, enz. %j Oeconomiesch leven, enz. 88 De zwakheid der Rede go Aan mijnen vriend den Heere P. Dreux. - 95 Wiegzang.

Aan

Sluiten