Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AENHANGZEL

Ifchoon wij voornemens zijn , alles wat ons aenmerkens waerdig over enige reeds verhandelde woorden na het afdrukken noch onder het oog mochte komen , ten algemenen nutte mede te delen, wanneer ons werkjen zo verre gevorderd is, dat het een bekwaen Boekdeel uitmaeke; zijn wij echter genoodzaekc om een klein aenhangzel op het woord ghere lacinia in dit ftukjen intevoegen, om alle gedachten dat wij eens anders verhandelingen (a) nafchrijven, uit den weg te ruimen,

De

(7/) Men wetc dat 'er in het II Deel der Proev van ■ Oudh. en Taclk. van het Genootfch. Dulcei ante omnia lllufae welk thands op de pers is, ene verhandeling over de woorden ghere en gere , zo als men ons bericht heeft, gevonden zal worden, waer van wij echter hefuipön tpt heden niets gezien te hebben , en dierhaiven oordeelden wij 't best te zijn , dit aarm'an^ej, hoe gering ook, nu mede te delen.

OVEREET WOORD

GHERE lacinia.

[ bladz. 28. ]

Sluiten