is toegevoegd aan je favorieten.

Schatkamer der taalen [...] bevattende veele uitleggingen van verouderde Nederduitsche woorden, en, ophelderingen van de meeste doode taalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELINGEN. x<?y

noemde perfonen afzonderlijk wierden aengefproken, dit twi hebbe kunnen nemen voor htyde, dan alleen mogelijk,om dat het wat naer ons twe zweemt. Deze woorden van van Velthem (ic fee ge twi) zullen dierhalven betekenen ik zegge waerom dit kan aen ieder overtuigend blijken, die de woorden in zijn verband naleest; het terftont volgend woord want kan ons ook genoegzame zekerheid geven, dat het woord twi hier niets anders, dan waerom betekent: dan wij zullen deze plaets van v. Velthem daer laten en den Lezer noch onder het oog brengen, dat ook de ouden voor ons waerom niet zomtijds gebruikten twine (e). Dit vind ik mede in de Schriften van Jacob van Maerlant, zo in zijnen Rijmbijbel als in het Leven van den H. Franciseus. R. B. f. 154. a.

God, die' here is vander finnen.

Heeft oyt gheweest wel

Mit onfen Verders (ƒ) van Israhel,

Als

(«) Op dezelfde wijze fchreven ook de A-faxen. Zie de plaets hier'onder aengehaeld uit de A-S. overzetting der Evangeliën.

ff) Vorder s dat is Voorouders. Zie Huydecoper op Melis Stoke III. B. vs. 187. II. D. bl. 18. Bij L 4 6e*