is toegevoegd aan uw favorieten.

Schatkamer der taalen [...] bevattende veele uitleggingen van verouderde Nederduitsche woorden, en, ophelderingen van de meeste doode taalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELINGE N, 4y#:,

Wakt, cujïodia, wagt.

Wall, munïmentum, wal.

Wandertet, ambulare., wandelen.

Wane, pequria, kil. töatl, indigentia, inopia.

War et, cufiodire , kil. töaerrn, vet. cuf.odire, fervare. Men vindt het by onze oudfte fchryvers.

Wa r t o, verruat, wrat, met omzetting der a en r, waar van meer voorbeelden zijn, het zelfde woort.

Wax, ceta, wasch.

Weid ar, vcnator, kil. tutpbflier en tueubttlailj

venator, auccps. weiden, is by de Laplanders ve-; nari, wy vinden ons tüdünt, dat hier mede overeen , zoude ftemmen , niet by kiliaen, doch tafelen niet of het is in gebruik geweest, wy hebbenbier van nog overig ons weydtas- by kil. tüfnüfacft, pcra venatoria.

We r m o, caïür aejfhus, warmte.

Wers, verfus, vers.

Werte, pretium, waarde.

Wid, latus, wijd.

Wid net, vin:ere, winnen.

Wid nar, viclor, owwinner.

Wikt, pondus, wigt, gewigt.

Wiljo, voluntas, wil.

Wi n , vinum, wijn.

Wis3 mes, modus, wijs.