Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT JDMW JLJZZJZXlo

Enen vermaerden Wysgeer heeft wei-eer gezegt: „ Dat den genen, die op „ het Tooneel der Wereld treed, waer „ ider Sterfling zyn Rol fpeelt, zyn uit„ terfte vlek dient aen te wenden, om „ de Perfonnagiediehy verbeeld,'t zy „ Vorft oft Bcdelacr, wel te ipelen: " Hier mede bedoelende, dat ider in zyn beroep zig moet bevlytigen, om hem tot nut te maekcn van zyn Evenmenfch.

Vele zouden zig mogelyk beneirftigt hebben, om 't geringe, wat in hun vermogen is, de Wereld mede te deden ^ zoo zy niet gevreeft hadden die fcherpe geeffel van laftering: Dan wacr heeft ok Sterveling zoo. volmaekt geweeiU

Malis difplicêre laudari eft.

Sluiten