is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de koortsen in't algemeen, dog bezonder over de rotkoorts en roodeloop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i8 Aenmerking over de

mogt dit ook buiten verwagting uitvallen, dan moet ik my met dc woorden van den Digter gedraegen: Quocumque voles, Jupiter meducitoy tuque necejjitas... Cleanthes.

Tot dus verre de meefte Misbruiken oppervlakkig aengeroert hebbende, die ter Verbetering en Voorkoming in de magt der Regeering gefteld zyn, thans wende ik my tot andere, die van het geeftelyk Staetsbeftier afhangen; dog die egter de hoogfte aendagt der Regeering niet minder overwaerdig zyn.