is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de koortsen in't algemeen, dog bezonder over de rotkoorts en roodeloop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotkoorts en Roodeloop. 97

ders over Dorft en Bcriouwdheid, welke allengskens afneemt, naermaeten den Pols volder en fierker word: Inmiddels begint de Hitte, welke ongevoelig toeneemt, tot die den grootften graed beklommen heeft; waerop een algemeen Zweet volgt, de Toevallen verminderen en nemen allengskens af, den Pols word weder natuer lyk, en daer blyft niets overig, dan een min oft meerder Zwakheid.

De duering van kleren Aenval kan niet wel bepaelt worden, om reden dien mceft-al verfchilt, ingevolge de foort van Koortfen en meer andere omflandigheden, die 'er by verzeld gaen. Daerenboven is nog op te merken, dat alle de ToeVallen, naer dat de Koorts kort oft lang zal dueren, regelmaetig by ideren Aenval, Paroxy/mus, op nieuws weder te voorfchyn komen.

De Verdeeling der tufichenpoozende Koortfen gefchied beft in Lente- en Erft-koortfen: De eerfte beginnen van Februarius en heerfiehen toe sluguftus, de laetfie van Augüftus tot Februarius. Daerenboven worden zy nog verdeelt in Allcndaegfche, Derdendaegfche, en in Vierdendaegfche. De dobbel Allendaegfche, en Derdendaegfche zyn beft tot de aenhoudende Rotkoorts te brengen, om reden hier na te melden.

By de tufichenpoozende Koortfen komt nog in aenmerking den Vrytyd, Afyrcxia, oft tyd dat men vry is van den Aenval, by voorbeeld: In Tweede Deel. G